Loading...
×

Просветне вести

Приручник за наставнике који се упућују на рад у иностранству

Приручник за наставнике који се упућују на рад у иностранству

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/prirucnik-za-nastavnike-koji-se-upucuju-na-rad-u-inostranstvu/

Приручник који је пред вама састоји се из два дела и нуди структурирани оквир на основу кога је настала системска обука Програм обуке наставника који се упућују на рад у иностранству[1], креирана на основу образовних захтева, потреба и програмских активности које обухватају унапређивање образовно-васпитног рада у иностранству. По свом садржају и форми, он представља једну врсту дидактичко-методичког приручника и намењен је, пре свега, наставницима који остварују програм основног образовања и васпитања у иностранству на српском језику за ученике српског порекла, који привремено или трајно живе у иностранству, а који су се изјаснили за овај вид наставе.  Намера аутора јесте да овим приручником понуде концизно, конструктивно, практично применљиво и проверљиво штиво, које ће наставницима помоћи у припремању, организовању, оптимализацији и рационализацији комплексног образовно-васпитног рада у иностранству, да пружи помоћ у активизацији и дидактичко-методичкој операционализацији теоријских знања, у испољавању и подстицању што вишег степена самосталности и креативности свих учесника процеса те да им помогне да се лакше снађу у различитим, конкретним наставним ситуацијама.

[1] Решењем министра просвете број 610-00-00263/2023-07, од 10. 4. 2023. обука је добила статус програма од јавног интереса.

aleksa
Author: aleksa