Loading...
×

Просветне вести

Представљање приручника Менторство

Представљање приручника Менторство

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/predstavljanje-prirucnika-mentorstvo/

У децембру 2022. године у издању Завода за унапређивање образовања и васпитања објављен је приручник Менторство, намењен пре свега наставницима менторима који су запослени у основним и средњим школама републике Србоје, али и стручним сарадницима, директорима и свима којих се тичу процеси приправничко-менторске праксе у школама.

Како би приручник што боље комуницирао са онима којима је намењен, запослени у Сектору за приправништво, менторство и руковођење у образовању покренули су промоције приручника које се организују у сардањи са Регионалним центрима за стручно усавршавање. До сада је приручник представљен у Кикинди, Шапцу и Смедереву, а до краја априла  ће бити промовисан у Нишу, Ужицу, Чачку и Крагујевцу. На свакој од реализованих/планираних промоција присутни добијају свој примерак приручника, који се у електронској верзији може преузети и са сајта Завода https://zuov.gov.rs/mentorstvo-vodic-za-nastavnike-u-skolama/

По речима једне од ауторки, др Тање Шијаковић, циљ промовисања приручника је почетак грађења његовог односа са чотаоцима којима је намењен. Промоција је замишљена као прилика која ће подстаћи на размишљање о менторско-приправничкој пракси која се у школама реализује, на преиспитивање приступа истој и разматрање увођења квалитативних промена у њу. У том смислу, приручник се нуди као један од алата који ове процесе може да подстакне, али истовремено и као штиво које треба критички преиспитивати и сагледавати га из угла конкретне праксе у конкретним школама.

aleksa
Author: aleksa