Loading...
×

Просветне вести

Позив за пријаву за учешће у обуци са листе програма обука од јавног интереса: Програм обуке за педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

Позив за пријаву за учешће у обуци са листе програма обука од јавног интереса: Програм обуке за педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

У складу са чланом 136. Закона о основама систем образовања и васпитања, а на основу Правилника о педагошком асистенту и андрагошком асистенту (“Службени гласник РС”, бр. 87/2019којим је уређен степен и врста образовања (чл. 8) и програм обуке за педагошког асистента (чл. 9), Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Завод за унапређивање образовања и васпитања расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће у обуци са листе програма обука од јавног интереса: „Програм обуке за педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом“, број решења 153-03-00008/2022-07.

Обука је бесплатна и остварује се онлајн.

Према Правилнику о педагошком асистенту и андрагошком асистенту, циљ програма обуке за педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом је оспособљавање педагошких асистената који су дефектолози (мастер дефектолог или дипломирани дефектолог), односно оспособљавање лица која испуњавају услове у погледу степена и врсте образовања за наставника друштвено-хуманистичке групе предмета или стручног сарадника – педагога, психолога, андрагога или логопеда за обављање послова педагошког асистента који пружа подршку деци и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Специфични циљеви ових програма су:

  • Стицање основних знања везаних за карактеристике деце/ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом у контексту стратегија подршке у учењу овој деци/ученицима.
  • Систематизација и унапређивање знања и вештина наставника и стручних сарадника везаних за подршку деци/ученицима и васпитачима/наставницима у инклузивном образовно-васпитном окружењу.

Програм обуке доприноси развоју следећих компетенција:

К2 – Компетенције за поучавање и учење;
К3 – Компетенције за подршку развоју личности ученика; и
К4 – Компетенције за комуникацију и сарадњу.

Рок за пријаву је 18.10.2022. године до 23:59 часова.

aleksa
Author: aleksa