Loading...
×

Просветне вести

Позив за пријаву на бесплатну обуку: Примена програма Српски као нематерњи језик

Позив за пријаву на бесплатну обуку: Примена програма Српски као нематерњи језик

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Позивамо вас да се пријавите на обуку за успешну примену програма Српског као нематерњег језика. С обзиром на то да је нови програм унео велике измене у приступу, пре свега због тога што се једини реализује у два формата, понуђена је ревидирана обука које би требало да вам помогне у отклањању свих недоумица везаних за реализацију наставе.

Обука се састоји из два дела:
Први је посвећен одликама и структури програма, док је други „приручник“ за кретање кроз нову методологију рада са ученицима. У другом делу су понуђени примери за планирање, остваривање и вредновање наставе која је оријентисана ка исходима, стандардима и компетенцијама.

Позив је намењен наставницима/цама који остварују програм Српски као нематерњи језик (или ће га остваривати у скоријој будућности).

Обука је бесплатна и остварује се у потпуности у онлајн окружењу. 

Обука почиње 12.9.2022. године и траје две седмице.

Обука jе акредитована и налази се на Листи програма од јавног интереса коју је решењем одобрио министар. Учесници/це обуке добиjаjу 16 бодова стручног усавршавања.

Приjаве се примаjу до 4. септембра 2022. у 23:59 часова.

aleksa
Author: aleksa