Loading...
×

Просветне вести

Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења

Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/obuka-za-realizaciju-nastave-orijentisane-ka-ishodima-ucenja/

Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се, и ове године, путем интернета.

Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете под бројем 153-02-00027/2017-07.

Први круг обука се организује од 20.11.2023. године.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа, које су укључене у ову обуку, проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку у термину 20.11.2023. године.

Потребно је да се наставници ових школа самостално региструју попуњавањем пријаве са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

Други круг обуке биће организован у децембру 2023. године. Обавештење о другом кругу обука ће благовремено бити истакнуто на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања.

aleksa
Author: aleksa