Loading...
×

Просветне вести

Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења – други круг обука

Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења – други круг обука

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/obuka-za-realizaciju-nastave-orijentisane-ka-ishodima-ucenja-drugi-krug-obuka/

Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се, и ове године, путем интернета.

Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете под бројем 153-02-00027/2017-07.

Други круг обука се организује од 4.12.2023. године.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа, које су укључене у ову обуку, проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку у термину 4.12.2023. године.

Потребно је да се наставници ових школа самостално региструју попуњавањем пријаве са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

aleksa
Author: aleksa