Loading...
×

Просветне вести

Нови правилници: средње стручно образовање – Просветни гласник број 12/2022 и број 13/2022

Нови правилници: средње стручно образовање – Просветни гласник број 12/2022 и број 13/2022

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

“Службени гласник РС – Просветни гласник” број 12/2022.

“Службени гласник РС – Просветни гласник” број 13/2022.

aleksa
Author: aleksa