Loading...
×

Просветне вести

Нови правилници: Просветни гласник број 02/2022 – средње стручно образовање измене и допуне програма наставе и учења; стандарди квалификација; допуна каталога уџбеника…

Нови правилници: Просветни гласник број 02/2022 – средње стручно образовање измене и допуне програма наставе и учења; стандарди квалификација; допуна каталога уџбеника…

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 2/2022.

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

СТАНДАРДИ КВАЛИФИКАЦИЈА

УЏБЕНИЦИ

ОСНОВНА ШКОЛА

aleksa
Author: aleksa