Loading...
×

Просветне вести

Литерарни конкурс Српске књижевне задруге – Бескрајно плаво коло, 2023

Литерарни конкурс Српске књижевне задруге – Бескрајно плаво коло, 2023

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/literarni-konkurs-srpske-knjizevne-zadruge-beskrajno-plavo-kolo-2023/

У склопу акције ,,Повратак читању и ћирилици“ Српска књижевна задруга организује литерарни конкурс ,,Бескрајно плаво коло“. Право учешћа на конкурсу имају ученици свих основних и средњих школа из Србије и окружења.

Циљ овог конкурса јесте повратак култу књиге и неговање темељних, идентитетских вредности националне културе, у духу традиције Српске књижевне задруге.

Темa  овогодишњег конкурса je: Koсовска мисао у памћењу српског народа.

Косовски завет је једна од темељних одредница историје и идентитета српског народа. Уз светосавље, косовски завет је стварао свест о нашој посебности и утврђивао наше појмове о слободи, о човештву, о Богу, о постојању у времену и у вечности… Од пречестог и површног коришћења реч „завет“ помало се „замутила“ и „испразнила“ и можда је добро да је заменимо неком другом, са сличним значењем,  а ближом данашњим генерацијама.  То би могле бити речи: „наслеђе“, „традиција“, „памћење“, „опредељење“, које се срећу код наших писаца и историчара. Овде смо се определили за реч „мисао“, коју је Иво Андрић употребио тумачећи Његошев однос према теми Косова и „косовске вертикале“ у трајању српског народа. Она нам се чини најширом и најлепшом јер сугерише стално присуство косовског памћења не само у нашој историји и култури, него – свесно или несвесно –  и у сваком појединцу.

У години кад је „косовско питање“ на драматичан начин стављено пред цели српски народ, тема овогодишњег Задругиног конкурса јавила се као природан, скоро обавезујући избор. Очекујемо да ученици у њој препознају нешто своје, што тражи њихов став и одзив. Тема конкурса је оквирна и треба је схватити слободно и широко:  може се везати за савремене ситуације и изазове, културне, историјске и идентитетске вредности, значајна остварења српске поезије и књижeвности и сл. Наслов конкурса је оквир и оријентир, а садржину, форму и сам наслов рада одредиће сваки ученик за себе.

Радови могу бити у форми песме, приче или есеја /састава; дужина до 2 компјутерске странице (нормалан проред, фонт 12).

Предвиђено је награђивање по три рада у две категорије: за ученике средњих и основних школа.

Радове, написане ћириличким писмом и потписане шифром, слати на имејл адресу: skz@beotel.rs, најкасније до 15. маја 2023. године. У посебном имејлу треба послати решење шифре. Радови се могу послати и поштом, одштампани у три примерка, на адресу: Српска књижевна задруга, Краља Милана бр. 19, Београд (са назнаком: за конкурс). За радове послате поштом решење шифре послати у посебном коверту.

Трочлани жири донеће одлуку о наградама, у обе категорије, најкасније до 10. јуна 2023. године. Награде ће бити додељене у септембру 2023. у свечаној сали Српске књижевне задруге.

Контакт за додатне информације: 064-64-54-647


Ресурсе Српске књижевне задруге можете погледати и на нашој страници “Образовни ресурси за неговање културе српског народа и развијање националног идентитета” у делу КУЛТУРНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ – СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА

aleksa
Author: aleksa