Loading...
×

Просветне вести

Календар образовно-васпитног рада oсновне и средње школе за школску 2023/2024. годину

Календар образовно-васпитног рада oсновне и средње школе за школску 2023/2024. годину

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/kalendar-obrazovno-vaspitnog-rada-osnovne-i-srednje-skole-za-skolsku-2023-2024-godinu/

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 6/2023.

КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

aleksa
Author: aleksa