Loading...
×

Просветне вести

Јавни позив за спољне сараднике на пословима израде курикулума за дуални модел образовања у оквиру пројета Дуал ВЕТ пројекат Србија

Јавни позив за спољне сараднике на пословима израде курикулума за дуални модел образовања у оквиру пројета Дуал ВЕТ пројекат Србија

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/javni-poziv-za-spoljne-saradnike-na-poslovima-izrade-kurikuluma-za-dualni-model-obrazovanja-u-okviru-projeta-dual-vet-projekat-srbija/

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА
СПОЉНЕ САРАДНИКЕ НА ПОСЛОВИМА
ИЗРАДЕ КУРИКУЛУМА ЗА ДУАЛНИ МОДЕЛ ОБРАЗОВАЊА У ОКВИРУ ПРОЈЕТА Дуал ВЕТ Пројекат Србија.

Завод за унапређивање образовања и васпитања, у оквиру пројекта „Дуал ВЕТ Пројекат Србија, расписује Јавни позив за избор 10 спољних сарадника који ће учествовати у компоненети 3 Пројекта „Израда курикулума за дуални модел образовања“, у оквиру које ће обављати послове креирања нових планова и програма наставе и учења, заснованих на учењу кроз рад, изради додатних докумената за образовне профиле засноване на учењу кроз рад као и креирању и реализацији обука у оквиру стручног образовања.

Пројекат суфинансирају Швајцарска канцеларија за сарадњу (СДЦ) и Аустријска развојна агенција (АДА). Партнери укључени у реализацију пројекта су: Привредна комора Србије, Швајцарска канцеларија за сарадњу, Аустријска развојна агенција и Завод за унапређивање образовања и васпитања Србије.

Рад спољних сарадника је хонорисан.

Изабрани сарадници у току трајања пројекта ће бити ангажовани на пословима израде методологије за израду курикулума заснованих на учењу кроз рад; координирања радних група које ће радити на изради курикулума; израде методологије за креирање обука за имплементацију курикулума и матурских испита за образовне профиле, засноване на учењу кроз рад.

УСЛОВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавни позив је отворен од 1.09.2023. до 10.9.2023. године.

Право на учешће имају наставници и сарадници који имају минимум 2 године искуства рада на креирању курикулума и обука за наставнике.

Критеријуми за избор стручних лица представља број учешћа у процесу израде курикулума, израде стратешких докумената и број учешћа у припремама и реализацији обука које реализује Завод за унапређивање образовања и васпитања.

Пријава се врши путем онлајн обрасца који се налази на следећој адреси.

Пристигле приjаве прегледаће комисија коју формира Завод. Резултати Јавног позива ће бити објављени на сајту Завода по истеку рока за пријаву 2023.

Контакт особа за ваша питања је Маја Тодоровић мејл адреса: maja.todorovic@zuov.gov.rs.

aleksa
Author: aleksa