Loading...
×

Просветне вести

Бесплатна онлајн обука наставника за примену Плана и програма наставе и учења за Српски као нематерњи језик за први и други циклус обавезног образовања и општег средњег образовања

Бесплатна онлајн обука наставника за примену Плана и програма наставе и учења за Српски као нематерњи језик за први и други циклус обавезног образовања и општег средњег образовања

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/besplatna-onlajn-obuka-nastavnika-za-primenu-plana-i-programa-nastave-i-ucenja-za-srpski-kao-nematernji-jezik-za-prvi-i-drugi-ciklus-obaveznog-obrazovanja-i-opsteg-srednjeg-obrazovanja/

Онлајн обука „Обука наставника за примену Плана и програма наставе и учења за Српски као нематерњи језик за први и други циклус обавезног образовања и општег средњег образовања“ је системска обука која обухвата два модула. Први модул обрађује теме које се односе на теоретске поставке предмета Српски као нематерњи језик – Програм A, за ученике чији матерњи језик припада несловенским језицима и који живе у хомогеним срединама (основни ниво стандарда) и предмета Српски као наематерњи језик – Програм Б, за ученике чији матерњи језик припада словенским језицима и који живе у вишенационалним срединама (средњи–напредни ниво стандарда). Други модул је усмерен на развијање дидактичко-методичких компетенција наставника, односно обухвата функционалне аспекте образовно-васпитног рада.

Обука се реализује на платформи “Пасош за учење – школе” Завода за унапређивање образовања и васпитања.

НАЗИВ ОБУКЕ: Обука наставника за примену Плана и програма наставе и учења за Српски као нематерњи језик за први и други циклус обавезног образовања и општег средњег образовања

АКРЕДИТАЦИЈА: Решењем министра просвете број 610-00-00407/2023-07, обука се налази на Листи обука од јавног интереса.

БРОЈ БОДОВА: 24

МЕСТО: Обука се у потпуности спроводи онлајн.

ПОЧЕТАК ОБУКЕ: Обука је доступна од 30.10.2023, од 14 часова

РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБУКЕ: Процењено време ангажовања на обуци је 24 сата рада.

ЦИЉ ОБУКЕ:  Унапређивање компетенција наставника за планирање, остваривање, праћење и вредновање наставе и учења предмета Српски као нематерњи језик и за осмишљавање сопствених разноврсних садржаја, метода, техника, облика рада, релевантних за ученике којима српски језик није матерњи, а који су усклађени са циљем, исходима, компетенцијама, природом предмета и са другим контекстуалним чиниоцима у којем се одвија образовно-васпитни процес.

КОМЕ ЈЕ ОБУКА НАМЕЊЕНА: Обука је намењена наставницима који остварују програм наставе и учења предмета Српски као нематерњи језик у основном и средњем образовању и васпитању, а у складу са чланом 9 Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС, број 109/2021), бесплатна је за учеснике.

 

УПУТСТВО ЗА ПРИСТУП ОБУЦИ

Обука се налази на платформи “Пасош за учење – школе” Завода за унапређивање образовања и васпитања.

1. Платформи приступате:

      1. Преко странице на ЗУОВ сајту – zuov.gov.rs/pasos/ и кликом на линк ДИРЕКТАН УЛАЗ НА ПЛАТФОРМУ (на левој страни испод наслова ШКОЛЕ) или
      2.  Директно преко линка zuov.learningpassport.org/

2. Након уласка на платформу кликните на дугме ПОЧНИ (на левој страни отвореног прозора) или на дугме ПРИЈАВИ СЕ (горњи десни угао прозора).

3. У отвореном прозору унесите свој број телефона без почетне нуле 6XXXXXXXX (изаберите исправан телефонски код за нашу земљу +381 уколико већ није изабран) и кликните на дугме NEXT (СЛЕДЕЋЕ):

4. На ваш број телефона (број који сте унели) стићи ће СМС порука са шестоцифреним кодом. Тај код упишите у за то предвиђено поље и кликните на дугме SUBMIT (ПОТВРДИ):

5. Уколико приступате први пут овој платформи, систем ће захтевати да попуните своје податке. Податке (име и презиме) попуните на ћириличном писму јер ће се на основу ваших унетих података генерисати уверење. Уколико сте већ раније приступали овој платформи, систем ће вас преусмерити на почетну страну платформе.

6. Идите на КАТАЛОГ САДРЖАЈА и изаберите обуку Српски као нематерњи језик.

7. Када изаберете обуку и кликнете на њу, отвориће вам се прозор са описом обуке. За почетак рада на обуци кликните на дугме ПРИЈАВА (налази се у доњем делу отвореног прозора):

8. Након отварања садржаја обуке, следите упутства дата на првој страници обуке (Увод у обуку).

Срећан рад!

aleksa
Author: aleksa