Loading...
×

Просветне вести

Завршна конференција у пројекту ЕРАЗМУС+ „Keep educating yourself“

Завршна конференција у пројекту ЕРАЗМУС+ „Keep educating yourself“

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/zavrsna-konferencija-u-projektu-erazmus-keep-educating-yourself/

У новембру 2022. године одржана је завршна конференција у пројекту Еразмус+ „KЕY“ („KEEP EDUCATING YOURSELF“) у којем је Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) један од 17 институција партнера, заједно са одговарајућим институцијама из Србије, Црне Горе, Мађарске, Румуније, Словеније и Енглеске.

Циљ пројекта био је да оснажи улогу високошколских институција за образовање васпитача у систему стручног усавршавања васпитача у Србији и Црној Гори. Kако би овај циљ био остварен, развијано је партнерство универзитета, високих струковних школа за васпитаче, невладиних истраживачких центара, удружења и институција које се баве професионалним развојем у области образовања и васпитања. Овим пројектом предвиђено је и установљавање центара за стручно усавршавање васпитача у оквиру високошколских установа за образовање васпитача у Србији и Црној Гори, као и изградња капацитета за осигуравање квалитета стручног усавршавања.

Према планираним активностима, поред размене искуства са партнерима у пројекту, ЗУОВ је:

  • анализирао акредитоване програме за васпитаче у предшколским установама за школску 2018/19, 2019/20. и 2020/21. годину,
  • учествовао у писању препорука за стручно усавршавање васпитача и стручних сарадника у области предшколског васпитања и образовања на основу истраживања потреба за стручним усавршавањем и вишегодишњег увида које остварује у области стручног усавршавања,
  • израдио прилог о улози ЗУОВ-а у процесу стручног усавршавања васпитача за публикацију „Креирање образовне политике“, као и прилог за „Водич за  стручно усавршавање васпитача“ са анализом програма из Kаталога програма сталног стручног усавршавања за школску 2022-2025. годину за запослене у установама предшколског васпитања и образовања,
  • и на крају,  анализирани су кораци које предузима ЗУОВ, а воде обезбеђивању квалитета стручног усавршавања запослених у установама образовања и васпитања за „Водич ка осигурању квалитета у стручном усавршавању“.

ЕРАЗМУС+

Еразмус+ је један од највећих програма ЕУ  који финансира пројекте мобилности и сарадње у области образовања, обука младих и спорта. Настао је 2014. године, а 2021. је ушао у нови седмогодишњи период спровођења који ће трајати до 2027. године.

aleksa
Author: aleksa