Loading...
×

Просветне вести

Закључци саветовања о програмима историје у основном и средњем образовању и васпитању од 11. децембра 2021.

Закључци саветовања о програмима историје у основном и средњем образовању и васпитању од 11. децембра 2021.

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

На саветовању о програмима историје у основном и средњем образовању и васпитању, одржаном 11. децембра 2021. године у Првој београдској гимназији у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања, на основу дискусија учесника из академске и научне заједнице, аутора уџбеника и представника наставничких удружења, усвојени су следећи закључци:

  1. У вези са питањем одређивања оптималних хронолошких граница по разредима у програмима историје у основном и средњем образовању и васпитању, велика већина присутних сматра да је најсврсисходније да се у седмом разреду основног образовања и васпитања и трећем разреду гимназије општег типа и друштвено-језичког смера изучава период до почетка Првог светског рата. У завршним разредима изучавала би се, према томе, савремена историја, од почетка Великог рата до нашег времена. О хронолошкој граници између 6. и 7. разреда основног образовања и васпитања, то јест између 2. и 3. разреда гимназије општег типа и друштвено-језичког смера, није постигнута сагласност учесника. Договорено је да се, имајући у виду подједнаку важност изучавања српске средњовековне и нововековне државности, дискусија настави на наредним састанцима, након што представници стручних друштава на локалном нивоу додатно анкетирају наставнике о њиховим ставовима. После одређивања хронолошких граница у програмима гимназија општег типа и друштвено-језичког смера биће олакшано и одређивање оптималних граница у програмима гимназије природно-математичког смера.
  2. Предлог Завода за унапређивање образовања и васпитања да се изради Листа кључних појмова садржаја програма историје у основном и средњем образовању и васпитању прихватила је велика већина учесника саветовања. Договорено је да као основа за израду Листе послужи публикација Кључни појмови за крај обавезног образовања Историја. Приручник за наставнике, ур. Арсен Ђуровић, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд 2008. Све заинтересоване колегинице и колеге имаће могућност да своје предлоге за Листу кључних појмова садржаја програма доставе Заводу. Листа би била усвојена на наредном састанку, након чега би била објављена на интернет страници Завода. Формирањем Листе кључних појмова, будућим комисијама за израду програма наставе и учења историје у основном и средњем образовању и васпитању биће олакшан посао, јер ће моћи да преузимају дате кључне појмове, па неће више бити ни дилеме ни бојазни да је нешто важно пропуштено, или поређано по редоследу који збуњује наставнике и ауторе уџбеника. На тај начин би убудуће били избегнути неспоразуми и око тога да ли ће наставник примењивати тематски или традиционални концепт у планирању и остваривању наставе и учења, јер и један и други начин треба да воде ка достизању прописаних исхода.

Усвојени закључци треба да представљају јасан оријентир просветним телима и креаторима програма, приликом очекиване реформе планова и програма, о томе какав је став струке о наведеним важним питањима наставе и учења историје. Учесници саветовања изразили су задовољство што су имали могућност да изнесу своје ставове, а договорено је да се слични састанци организују и у наредном периоду, пре почетка рада на припреми нових планова и програма.

aleksa
Author: aleksa