Loading...
×

Просветне вести

Уверења за полазнике више обука

Уверења за полазнике више обука

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/uverenja-za-polaznike-vise-obuka/

Уверења о савладаној обуци за полазнике следећих обука:

  • Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала
  • Активности за подршку свим ученицима – диференцијација наставе
  • Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу
  • Допринос наставе и учења социологије у развоју ученичких компетенција за одговорно учешће у демократском друштву
  • Унапређивање рада СОС саветница за пријаву насиља у школама
  • Програм обуке за педагошког асистента за децу и ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

можете преузети на следећем линку: sertifikati.zuov-katalog.rs

aleksa
Author: aleksa