Loading...
×

Просветне вести

Трећи круг обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења – 05.12.2022. године

Трећи круг обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења – 05.12.2022. године

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/treci-krug-obuka-za-realizaciju-nastave-orijentisane-ka-ishodima-ucenja-05-12-2022-godine/

Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се, и ове године, путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете под бројем 153-02-00027/2017-07.

Трећи круг обука се организује 05.12.2022. године.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа, које су укључене у ову обуку проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку у термину 05.12.2022. године.

Наставници ових школа дужни су да се самостално региструју попуњавањем пријаве са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе. Приступ обуци наставницима ће бити омогућен 24 часа након успешне регистрације.

.

aleksa
Author: aleksa