Loading...
×

Просветне вести

Саветовање о програмима историје у основном и средњем образовању и васпитању

Саветовање о програмима историје у основном и средњем образовању и васпитању

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

У суботу 11. децембра, у просторијама Прве београдске гимназије, одржано је саветовање о програмима историје у основном и средњем образовању и васпитању, у присуству еминентних учесника из академске и научне заједнице, аутора уџбеника и представника наставничких удружења.

Завод за унапређивање образовања и васпитања организовао је овај скуп с  циљем да се, на основу дискусија представника релевантних образовних и научних установа, професионалних удружења наставника историје и аутора уџбеника, усвоје одговарајући закључци који би, приликом очекиване реформе планова и програма, представљали јасан оријентир просветним телима и креаторима програма о томе какав је став струке о појединим важним питањима наставе и учења историје. То су питања која су у последње време изазивала највише пажње у стручној јавности, а тичу се оптималних хронолошких граница по разредима у програмима, израде листе кључних појмова садржаја програма и тематског концепта у остваривању наставе и учења историје. Усвојени закључци са саветовања биће ускоро објављени.

aleksa
Author: aleksa