Loading...
×

Просветне вести

Прво коло едиције Српска књижевност за децу

Прво коло едиције Српска књижевност за децу

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/prvo-kolo-edicije-srpska-knjizevnost-za-decu/

У Српској књижевној задрузи 22. 2. представљено је прво коло едиције Српска књижевност за децу. Завод за унапређивање oбразовања и васпитања, који сарађује са СКЗ, био је позван да представи заједничке пројекте. Представница Завода, Наташа Анђелковић, навела је да је Завод дао стручно мишљење и препоруку школским и општинским библиотекама да уврсте књиге из ове едиције у своју понуду, која је од велике користи и комисијама Завода приликом састављања предлога програма наставе и учења за српски језик и књижевност. Исто тако, истакла је значај сарадње са СКЗ због могућности сусретања са ученицима и наставницима који су чланови СКЗ.

Вест на сајту Српске књижевне задруге

aleksa
Author: aleksa