Loading...
×

Просветне вести

Зима 2023: Бесплатна обука „Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема“

Зима 2023: Бесплатна обука „Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема“

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/zima-2023-besplatna-obuka/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=zima-2023-besplatna-obuka

Зима 2023: Бесплатна обука „Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема“


У оквиру програма „Школе за 21. век“, који сараднички спроводе Британски савет и Министарство просвете, развијена је онлајн обука „Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема“. Обука је намењена свим предметним наставницима и наставницима разредне наставе основних школа. Налази се на листи програма од јавног интереса које решењем одобрава министар (610-00-01278/1/2021-07 од 29.10.2021. године) и носи 16 сати стручног усавршавања.

Циљ обуке је унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области). Приоритетне области на које се програм односи јесу унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Обуку реализује Британски савет у сарадњи са Министарством просвете, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања и Заводом за унапређивање образовања и васпитања.

Поред српског језика, обуку је могуће похађати и на званичним језицима националних мањина.

Обука ће бити реализована онлајн, без модерације, у периоду од 27.12.2023. до 31.01.2024. године и бесплатна је за све заинтересоване полазнике.

На обуку се можете пријавити ОВДЕ до 25.12.2023. године.

Број полазника је ограничен.

Особе које се прве пријаве и коректно унесу своје податке биће позване да похађају обуку. Линк ка обуци и параметри за приступ платформи за онлајн учење ЗВКОВ-а биће достављени до среде 27.12.2023. Молимо пријављене кандидате да тога дана обрате пажњу и на непожељну пошту.

За сва питања везана за садржаје обуке обратите се на jelena.vidovic@britishcouncil.org.

За техничка питања обратите се на mmspodrska@gmail.com.

aleksa
Author: aleksa