Loading...
×

Просветне вести

Успешно реализовано пробно ТАЛИС 2024 истраживање

Успешно реализовано пробно ТАЛИС 2024 истраживање

Линк ка вести
Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Успешно реализовано пробно ТАЛИС 2024 истраживање


01.04.2023. Пробно ТАЛИС 2024 истраживање, у периоду од 01.03.2023. до 31.03.2023. успешно је реализовано у 30 основних школа нашег образовног система. Ово занимљиво и специфично истраживање је спроведено у школама на узорку наставника, урађено је у дигиталној, онлајн форми. Директори СВИХ тих школа су одговорили на изазове овог истраживања (100%), док су наставници одговорили у изузетно великом проценту (97%).

Главно ТАЛИС 2024 истраживање биће спроведено у пролеће 2024. године, на узорку од око 150 основних школа.

aleksa
Author: aleksa