Loading...
×

Просветне вести

ТАЛИС 2024 ИСТРАЖИВАЊЕ

ТАЛИС 2024 ИСТРАЖИВАЊЕ

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/talis-2024-istrazivanje/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=talis-2024-istrazivanje

ТАЛИС 2024 ИСТРАЖИВАЊЕ


26.02.2024. Данас је почело анкетирање наставника у оквиру међународне студије ТАЛИС 2024. У наредних 6 недеља око 5000 наставника предметне наставе из 200 основних школа у Србији ће учествовати у онлајн анкетирању. Директори школа ће такође попуњавати онлајн упитник.

Прикупљени подаци треба да дају значајан допринос у креирању будућих образовних политика, али и да утичи на свеукупан бољитак за наставничку професију у Србији.

aleksa
Author: aleksa