Loading...
×

Просветне вести

Секундарна истраживања ПИРЛС 2022

Секундарна истраживања ПИРЛС 2022

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/sekundarna-istrazivanja-pirls-2022/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sekundarna-istrazivanja-pirls-2022

Секундарна истраживања ПИРЛС 2022


14.12.2023. одржана је национална научна конференција о читалачкој писмености ученика 4. разреда ПИРЛС2021, посвећена секндарним истраживањима податка из ПИРЛС 2022, а у организацији ИПИ, ЗВКОВ и Факултета за образовања учитеља и васпитача Универзитета у Београду.

Конференцију је отворио Државни секретар из Министарства науке Вукашин Гроздић, а говорили су и Др Николета Гутвајн (ИПИ), Проф.др Данимир мандић (Факултет) и Проф.др Бранислав Ранђеловић (Завод). БИло је присутно скоро 80 учесника, а презентовано је 18 научних радова.

aleksa
Author: aleksa