Loading...
×

Просветне вести

Годишња Национална конференција екстерних евалуатора

Годишња Национална конференција екстерних евалуатора

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/godisnja-nacionalna-konferencija-ee/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=godisnja-nacionalna-konferencija-ee

Годишња Национална конференција екстерних евалуатора


6.12.2023. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања организовао je годишњу Националну конференцију екстерних евалуатора. На конференцији је разматран извештај о спољашњем вредновању за претходну школску годину, као и резултати ПИСА истраживања из перспективе квалитета наставе и учења математике. Такође су приказане регионалне и европске иницијативе: представљен је пројекат Унапређење квалитета образовања и обука у Југоисточној Европи, компонента осигурања квалитета (EQET SEE) ЕРИ СЕЕ (Education Reform Initiative of South Eastern Europe) који се бави развојем и унапређивањем система спољашњег вредновања и развојем регионалне сарадње организација које спроводе спољашње вредновање образовних установа и приказане су активности на пројекту Ерасмус плус STESSIE (Strengthening, spreading the Toolbox for self-evaluation and stimulation social inclusion in Education) који развија инструмент за вредновање инклузивних пракси у школама.

У оквиру националне конференције реализоване су три радионице на којима су били разматрани регионални упитник за испитивање потреба спољашњих евалуатора за даље стручно усавршавање у области екстерне евалуације, као и регионални примери методологије спољашњег вредновања који могу да послуже за унапређивање система спољашњег вредновања у Републици Србији. Екстерни евалуатори су радили и на изради инструмената за вредновање остваривања организације и реализације образовно-васпитног рада у основној и средњој школи у школској 2023/2024. год. сходно смерницама које су достављене школама на почетку школске године.

Конференцији су, поред експерата из Завода за вредновање квалитета и начелника и саветника из школских управа, присуствовали и Др Зоран Костић специјални саветник у Министарству просвете, Јасмина Ђелић координатор школксих управа у Министарству просвете, Тина Шарић пројект менаер ЕРИСЕЕ програма и директор Завода Проф.др Бранислав Ранђеловић.

 

aleksa
Author: aleksa