Loading...
×

Просветне вести

Фокус група о стандардима постигнућа у Београду

Фокус група о стандардима постигнућа у Београду

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/fokus-grupa-o-standardima-beograd/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fokus-grupa-o-standardima-beograd

Фокус група о стандардима постигнућа у Београду


07.03.2024. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са Caвезом учитеља Републике Србије и Друштвом учитеља Београда, организовао је дана 7.3.2024. год. у Железничко-техничкој школи у Београду, фокус групу ради разматрања предлога нових стандарда постигнућа ученика за крај 1. циклуса основног образовања и васпитања (Српски језик, Математика, Природа и друштво) и стандарда за Ликовну културу за крај основне и за крај средње школе. После уводног обраћања др Елизабете Каралић, помоћника директора за осигурање квалитета рада установа и Зорице Вукајловић, председнице Друштва учитеља Београда, представљен је концептуални оквир нових стандарда постигнућа. Учитељи, наставници, педагошки саветници, директори школа и представници Министарства просвете изнели су своје ставове о примени нових стандарда постигнућа ученика у настави и истакли да су нови стандарди постигнућа усмерени на функционалност и примењивост знања, вештина и умења ученика.

aleksa
Author: aleksa