Loading...
×

Просветне вести

Aпликација за самовредновање школа

Aпликација за самовредновање школа

Извор: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – https://ceo.edu.rs/aplikacija-za-samovrednovanje-skola/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aplikacija-za-samovrednovanje-skola

Aпликација за самовредновање школа


20.03.2024. Одржан је завршни скуп у оквиру пројекта „Самовредновањем унапређујемо квалитет-софтвер за школе у Србији“ на којем је представљена апликација за самовредновање школа – АС Школа. Апликација је настала у оквиру пројекта који је реализовао Центар за интерактивну педагогију у сарадњи са Министарством просвете и Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања уз подршку Дечје фондације Песталоци. Приказани су позитивни резултати евалуације апликације, искуства запослених у школама које су пилотирале апликацију и добити инструмента за самовредновање из угла просветних саветника и екстерних евалуатора.

aleksa
Author: aleksa