Loading...
×

Просветне вести

У току обука за стручне сараднике у школама за реаговање у кризним ситуацијама

У току обука за стручне сараднике у школама за реаговање у кризним ситуацијама

Извор: Министарство просвете – https://prosveta.gov.rs/vesti/u-toku-obuka-za-strucne-saradnike-u-skolama-za-reagovanje-u-kriznim-situacijama/

Министарство просвете, у сарадњи са Институтом за ментално здравље и Заводом за унапређивање образовања и васпитања,  почело је са реализацијом друге фазе програма обуке за 2600 стручних сарадника (психолога и педагога) основних и средњих школа у Републици Србији – „Унапређивање компетенција запослених у систему образовања у области заштите менталног здравља младих“. Обука се реализује у оквиру Пројекта Кризне психосоцијалне подршке заједници Владе Републике Србије.

Пограмом обуке оснажују се стручни сарадници у школама за реаговање у кризним ситуацијама кроз унапређивања знања и вештина из области заштите менталног здравља. Фокус обука је на превенцији поремећаја и унапређивању менталног здравља у школама, раном препознавању и пружању подршке ученицима који испољавају одређене менталне потешкоће или ризична понашања, адекватан социоемоционални развој деце, као и оснаживање запослених за процес реинтеграције ученика у сарадњи са другим надлежним институцијама.

Обука се налази на листи обука од јавног интереса које одобрава министар просвете, обавезна је за све стручне сараднике, а реализује се на Нацоналном образовном порталу ЗУОВ-а.

По завршетку онлајн обуке, ради имплементације саржаја у школама и реализације предвиђених активности дефинисаних током обуке, стручним сарадницима ће континуирано бити пружана подршка од стране просветних саветника из 17 надлежних школских управа, који су такође, у првој фази реализације програма прошли обуку из области заштите менталног здравља.

За мониторинг целокупног програма обуке су задужени стручњаци из Института за ментално здравље, који су уједно и аутори програма.

 

Чланак У току обука за стручне сараднике у школама за реаговање у кризним ситуацијама се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa