Loading...
×

Просветне вести

У току је реализација обуке „Подршка развоју дигиталних компетенција практичара у предшколским установама“ за 12000 запослених

У току је реализација обуке „Подршка развоју дигиталних компетенција практичара у предшколским установама“ за 12000 запослених

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Циљ онлајн обуке „Подршка развоју дигиталних компетенција практичара у предшколским установама је оснаживање васпитача, стручних сарадника и директора у предшколским установама у примени дигиталних технологија у циљу унапређивања квалитета рада предшколске установе и подршке добробити детета“ за 11.898 васпитача је у току, а регистрација нових полазника је још увек могућа.

Овај програм подршке, који је осмислио Центар за унапређивање наставе „Абакус“, обухвата програмирану немодерирану онлајн обуку, менторску подршку и хоризонтално учење за запослене у предшколским установама, а обуке се реализују на платформи за учење на даљину Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Обука је заснована на Оквиру дигиталних компетенција васпитача у предшколској установи и Смерницама за примену дигиталне технологије у предшколској установи (2022 МПНТР, ЗВКОВ, ЗУОВ, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију).

Специфични циљеви обуке:

 • Упознавање васпитача, стручних сарадника и директора са савременим дигиталним технологијама и онлајн окружењима;
 • Оснаживање васпитача, стручних сарадника и директора ПУ да применом техника успешне комуникације у онлајн окружењу унапреде квалитет рада како у непосредном раду са децом, тако и у свим подручјима професионалног деловања практичара;
 • Подршка васпитачима, стручним сарадницима и директорима у процесу континуираног стручног усавршавања и професионалног развоја.

После завршетка обуке, учесници ће бити у стању да:

 • користе савремена дигитална средства и алате, онлајн окружења за рад, размену и учење; као и механизме за комуникацију.
 • унапреде свој свакодневни радни процес коришћењем дигиталних уређаја и алата.

Обука се реализује у трајању од 16 сати са недељним оптерећењем које не прелази 8 сати по учеснику.

Обука је урађена на платформи Мудл.

Обука покрива следеће тематске целине:

 1. Коришћење дигиталних уређаја
 2. Дигитално окружење
 3. Креирање дигиталних садржаја
 4. Комуникација и сарадња у дигиталном окружењу

Обука је намењена васпитачима, медицинским сестрама васпитачима, дефектолозима васпитачима, стручним сарадницима и директорима ПУ.

У периоду мај-август 2023. године обука „ Подршка развоју дигиталних компетенција практичара у предшколским установама“ реализује се за 12000 професионалаца из јавних ПУ. Обуке се реализују у неколико циклуса:

 • Иницијална група координатора и ментора: Укупно 245 полазника на порталу, 95% полазника завршило успешно обуку
 • Први циклус – менторисани полазници: укупно је регистровано на обуку 3296 полазника, 90% завршило обуку, остали полазници обрађују садржаје.
 • Други циклус: реализује се кроз 5 турнуса и до сада је укупно је регистровано 8357 полазника. Уписани полазници обрађују предвиђене садржаје, регистрације још нису затворене и нове колеге се придружују онлине обуци до краја недеље.

Уверења o савладаним програмима обуке ће издавати Завода за унапређивање образовања и васпитања у електронском облику путем онлине апликације.

Обука се реализује у оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ који подржава Министарство  просвете у унапређивању дигиталних компетенција професионалаца у систему предшколског васпитања и образовања.

У Правилнику о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 1/2019 и 16/2022)  први пут је наведено да је потребно планирати да просторије за васпитаче имају десктоп/лаптоп рачунар и штампач. У складу са тим, кроз пројекат је 112 предшколских установа додатно опремљено комплетима ИКТ опреме (лап топ, мултифункционални уређај, веб камера).

Подршка развоју дигиталних компетенција васпитача, почев од иницијалног образовања до континуираног професионалног усавршавања, један је од стратешких циљева система образовања и васпитања Републике Србије у наредном периоду. Према Закону о основама система образовања и васпитања, дигитална компетенција представља „самопоуздано и критичко коришћење информационих и комуникационих технологија за рад, одмор и комуникацију“.  У Правилнику о стандардима компетенција за професију васпитача и његовог професионалног развоја компетентност се „заснива на креативној примени и преиспитивању стручних знања, умења и вредности у променљивом друштвеном и васпитном контексту“, што је у домену дигиталне компетенције, због интензивног технолошког развоја, нарочито важно. Компетенције, укључујући и дигиталне, представљају скуп интегрисаних знања, умења и вредности, применљивих у многим ситуацијама и контекстима, мултифункционалних како би се њима остваривало више циљева, решавали различити проблеми и обављале различите врсте задатака. (Оквир дигиталних компетенција васпитача у предшколској установи, група аутора, март 2022).

Чланак У току је реализација обуке „Подршка развоју дигиталних компетенција практичара у предшколским установама“ за 12000 запослених се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa