Loading...
×

Просветне вести

Прелиминарни план уписа ученика у први разред средње школе

Прелиминарни план уписа ученика у први разред средње школе

Извор: Министарство просвете – https://prosveta.gov.rs/vesti/preliminarni-plan-upisa-ucenika-u-prvi-razred-srednje-skole/

У складу са Одлуком министра просвете о упису ученика у средњу школу за школску 2024/2025. годину, објављен је Прелиминарни план уписа ученика у први разред средње школе, којим се утврђује број места за упис ученика у први разред средње школе на територији Републике Србије, по школама, подручјима рада, образовним профилима/смеровима и трајању образовања за школску 2024/2025. годину.

У школској 2024/2025. години започеће реализација већег броја нових планова и програма наставе и учења за образовне профиле стручног образовања у различитим подручјима рада.

Неки од планова и програма су иновирани и осавремењени а неки су потпуно нови и по први пут ће бити уведени у систем стручног образовања у нашој земљи. Поједине планове и програме школе ће моћи да реализују и по моделу дуалног образовања, што је посебно назначено у одговарајућем делу Прелиминарног плана уписа.

ПОГЛЕДАЈТЕ:

Прелиминарни план уписа ученика у први разред средње школе

 

Чланак Прелиминарни план уписа ученика у први разред средње школе се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa