Loading...
×

Просветне вести

Почела пријава за бесплатне уџбенике за ученике основне школе које обезбеђује Министарство просвете

Почела пријава за бесплатне уџбенике за ученике основне школе које обезбеђује Министарство просвете

Извор: Министарство просвете – https://prosveta.gov.rs/vesti/pocela-prijava-za-besplatne-udzbenike-za-ucenike-osnovne-skole-koje-obezbedjuje-ministarstvo-prosvete/

Министарство просвете обавештава родитеље ученика основних школа да и ове године обезбеђује бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета, које су школе изабрале за школску 2024/2025. годину.

Од ове године Министарство просвете проширило је категорије ученика основних школа који остварују право на бесплатне уџбенике, тако да право на бесплатне уџбенике остварују и ученици који болују од ретких болести, ученици који остварују право на туђу негу и помоћ, као и ученици из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ, односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат.

Као и претходних година, право на бесплатне уџбенике за школску 2024/2025. годину остварују и:

  • Ученици из социјално/материјално угрожених породица(примаоци новчане социјалне помоћи);
  • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП 1 и ИОП 2)
  • Ученици са изузетним способностимакоји основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану са проширеним и обогаћеним садржајима, односно по ИОП 3.
  • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, који се образују по индивидуалном образовном плану, а потребни су им прилагођени уџбеници, као и ученици који образовно-васпитни рад неоствaрују по индивидуалном образовном плану, а којима је потребно прилагођавање (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
  • Ученици из породица у којима је троје и више деце у систему образовањаи васпитања, с тим да наведено право остварује дете/деца која су ученици основне школе. Уколико основну школу похађа више деце из породица које остварују право за добијање уџбеника на основу овог критеријума, уџбенике добија дете/деца која су прва почела да стичу основно образовање и васпитање, без обзира на редослед рађања;
  • Ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Пријава се врши у школи до 20. априла 2024. године.

Школе преко одељењских старешина и учитеља, путем успостављених канала комуникације, благовремено обавештавају родитеље, односно друге законске заступнике ученика o процедури, неопходној документацији и роковима.

Комплети уџбеника које обезбеђује Министарство су:

У првом циклусу (1- 4. разреда) основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет;

У другом циклусу (5-8. разреда) основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик и књижевност/матерњи језик, односно српски језик/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

Министарство просвете Програм бесплатних уџбеника спроводи од 2011. године у циљу додатне подршке ученицима из осетљивих категорија, али и подршке надареним ученицима.

Имајући у виду важност доступности образовања за све, Министарство обезбеђује бесплатне уџбенике на језицима националних мањина за наведене категорије ученика.

За набавку бесплатних уџбеника Министарство је у буџету за ову годину обезбедило 792 милиона динара, а право на бесплатне уџбенике прошле године остварило је 87.644 ученика.

 ПОГЛЕДАЈТЕ НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРЕ О БЕСПЛАТНИМ УЏБЕНИЦИМА КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

Чланак Почела пријава за бесплатне уџбенике за ученике основне школе које обезбеђује Министарство просвете се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa