Loading...
×

Просветне вести

Одржан први округли сто у оквиру јавне расправе о изменама и допунама шест просветних закона

Одржан први округли сто у оквиру јавне расправе о изменама и допунама шест просветних закона

Извор: Министарство просвете

Министар просвете Бранко Ружић представио је данас на јавној расправи у Новом Саду предложене измене и допуне шест закона из области просвете.

Реч је о Нацртима закона за измену и допуну Закона о основама система образовања и васпитања, о основном образовању,  о средњем образовању,  о високом образовању, о уџбеницима и о Националном оквиру квалификација.

На јавној расправи у Ректорату Универзитета у Новом Саду, Ружић је прецизирао да су измене и допуне закона биле неопходне како би се законске одредбе  ускладиле са потребама система, новим трендовима и мерама утврђеним стратешким документима.

„Желимо да створимо систем у којем ће сва деца, без обзира на узраст, националну припадност или надареност добити све што им је потребно како би била срећна, безбедна и успешна“, рекао је министар.

Образлажући измене и допуне кровног закона – Закона о основама образовања и васпитања, Ружић је навео да  је циљ да се овим изменама и допунама омогући, пре свега, још ефикаснија превенција насиља у школама.

Предложено је да оцена из владања буде једна од мера која се изриче ученицима и да тимe има већу тежину.

„У складу са закључцима Радне групе за превенцију насиља предложено је да се владање ученика од 5. до 8. разреда оцењује бројчано и да та оцена улази у просек“, објаснио је министар.

Он је подсетио да је у пракси до сада запажено да се ученик против кога је покренут васпитно-дисциплински поступак после седам дана испише из једне и упише у другу школу и на тај начин избегне последице због учињеног.

„Због тога се предлаже да ученик не може да се одмах испише из школе до окончања васпитно-дисциплинског поступка“, рекао је Ружић.

„Активности из области превенције и спречавања насиља регулисали смо и у законима о основном и о средњем образовању и васпитању, као и различитим правилницима и уредбама, што смо припремили и урадили. Ради се и анализа стања финансијских ефеката како бисмо повећали број стручних сарадника у основној и средњој школи, као и за увећање коефицијената за обрачун и исплату плата одељенских старешина“, рекао је министар.

Говорећи о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању министар је казао да се оне односе  и на  решења у вези школског програма, посебно, на српски као страни језик и организацију образовно-васпитног рада.

Према његовим речима, измене Закона о средњем образовању, између осталог тичу се и одредбе којом се прописује програм за полагање опште матуре и права која тај програм даје.

Осврћући се на измене и допуне Закона о високом образовању министар је рекао да се оне, пре свега, односе на упис на факултете кроз програм државне матуре.

Нацрт измена и допуна Закона о уџбеницима, између осталог, предвиђа израду националне читанке, која ће обухвати садржаје програма предмета српски језик, односно српски језик и књижевност, свет око нас, природа и друштво, историја, географија, ликовна култура и музичка култура, у складу са планом и програмом наставе и учења за одређени разред, односно циклус основног и средњег образовања.

Говорећи о изменама и допунама Закона о националном оквиру квалификација Ружић је навео да је њима дефинисан број чланова Савета НОКС-а, надлежност Агенције за квалификације да прати имплементацију примене стандарда каријерног вођења и саветовања за шта до сада ниједна институција није била задужена.

Чланак Одржан први округли сто у оквиру јавне расправе о изменама и допунама шест просветних закона се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa