Loading...
×

Просветне вести

Министарство просвете расписује Jавни позив за подношење пријава установа које остварују основно образовање и васпитање у Републици Србији за доделу финансијских средстава ради унапређења услова рада ученичких задруга

Министарство просвете расписује Jавни позив за подношење пријава установа које остварују основно образовање и васпитање у Републици Србији за доделу финансијских средстава ради унапређења услова рада ученичких задруга

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Јавни позив се расписује у циљу опремања ученичких задруга ради унапређења услова рада. Средства су намењена за реализацију предложеног програма ученичке задруге, као и за набавку машина и опреме за рад ученичких задруга.

Ученичке задруге важан су део образовно-васпитног рада у школама, којима се развијају потенцијали и радне навике ученика, развија предузетничка компетенција и јача мотивација за производним и радним процесима, самопоуздање и свест о властитим интересовањима и могућностима. Ученичка задруга реализацијом програма, набавком одговарајућих машина, опреме и средстава за рад и примереним методичким поступцима под менторством наставника треба да омогући развој вештина и способности, конструкцију, продубљивање и примену знања ученика, чланова задруге.

Учесници позива могу бити установа која врши делатност образовања и васпитања у основном образовању и васпитању – основна школа, основна музичка школа, основна балетска школа, основна школа за образовање одраслих и основна школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом са седиштем на територији Републике Србије, која има основану ученичку задругу, а која је уписана у регистар који води орган надлежан за послове регистрације задруга, Агенција за привредне регистре.

Учесници јавног позива комплетну документацију подносе у штампаној и електронској форми у року од  15 дана од дана објављивања јавног позива на званичној интернет страници Министарства.

На коверти је неопходно назначити:

Јавни позив за подношење пријава установа које остварују основно образовања и васпитања у Републици Србији  за доделу финансијских средстава  ради унапређења услова рада ученичких задруга (не отварати),

Министарство просвете, Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање,

Немањина 22-26, 11000 Београд, спрат VI, Крило Ц, Канцеларија 22.

За подношење пријаве електронском поштом адреса је: osnovno@mpn.gov.rs

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

За додатне информације позвати број телефона 011/365-0262.

ПРЕУЗМИТЕ:

Јавни позив за подношење пријава установа које остварују основно образовања и васпитања у Републици Србији  за доделу финансијских средстава  ради унапређења услова рада ученичких задруга

Чланак Министарство просвете расписује Jавни позив за подношење пријава установа које остварују основно образовање и васпитање у Републици Србији за доделу финансијских средстава ради унапређења услова рада ученичких задруга се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa