Loading...
×

Просветне вести

Листа саветника спољних сарадника за школску 2023/24. годину

Листа саветника спољних сарадника за школску 2023/24. годину

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

У циљу организовања мреже професионалаца, практичара који пружају саветодавну и стручну помоћ наставнику, васпитачу и стручном сараднику, а ради квалитетнијег обављања образовно-васпитног рада, Министарство просвете утврдило је Листу изабраних саветника спољних сарадника за школску 2023/24. годину.

Институт саветника спољњег сарадника успостављен је 2016. године, а саветници спољњи сарадници на услузи су свим школама које желе да унапреде квалитет рада у односу на резултате самовредновања /спољашњег вредновања једне или више области квалитета .

Они, заједно са школским тимовима, утврђују циљеве које образовне установе желе да постигну и помажу им у изради акционог плана за унапређивање рада школе. Школе добију стручну помоћ у разради активности, утврђивању редоследа и трајања и дефинисања очекиваних исхода сваке активности. Током реализације саветници прате реализацију акционог плана и због тога је евидентан напредак школа у развоју и остваривању планираних активности

ПРЕУЗМИТЕ:

Листу изабраних саветника спољних сарадника за школску 2023/24. годину

Чланак Листа саветника спољних сарадника за школску 2023/24. годину се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa