Loading...
×

Просветне вести

Коначна ранг листе о додели ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентимa у Републици Србији за школску 2023/2024. годину

Коначна ранг листе о додели ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентимa у Републици Србији за школску 2023/2024. годину

Извор: Министарство просвете – https://prosveta.gov.rs/vesti/konacna-rang-liste-o-dodeli-ucenickih-i-studentskih-stipendija-izuzetno-nadarenim-ucenicima-i-studentima-u-republici-srbiji-za-skolsku-2023-2024-godinu/

Министарство просвете објављује Коначну листу ученика и студената који ће у школској 2023/2024. години примати стипендију Министарства просвете за изузетно надарене ученике и студенте.

Ученици и студенти добитници стипендије за надарене за школску 2023/2024. годину два примерка читко потписаног и попуњеног Уговора достављају Министарству просвете, најкасније до 26. јануара 2024. године, препорученом поштом или непосредно преко писарница на следеће адресе:

Пријавница у Захумској:

Министарство просвете

Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције

Захумска 14

11 000 Београд

С назнаком – Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима за школску 2023/2024. годину

Писарница републичких органа на адресу:

Министарство просвете

Немањина 22-26

11 000 Београд

с назнаком – Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима за школску 2023/2024. годину

После овере Уговора од стране Министарства добитницима стипендије ће бити враћен један примерак Уговора на адресу коју су уписали у Уговору.

Ученици и студенти, стари корисници, који настављају са примањем стипендије не треба да потписују Уговор о стипендији.

Није потребно Министарству просвете достављати број текућег рачуна, исплата се врши преко матичног броја добитника стипендија.

ПРЕУЗМИТЕ:

Чланак Коначна ранг листе о додели ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентимa у Републици Србији за школску 2023/2024. годину се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa