Loading...
×

Просветне вести

Јавни позив за подношење пријава гимназија за доделу финансијских средстава у циљу унапређивања услова за остваривање наставе и учења

Јавни позив за подношење пријава гимназија за доделу финансијских средстава у циљу унапређивања услова за остваривање наставе и учења

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Министарство просвете расписује јавни позив за подношење пријава гимназија за доделу финансијских средстава у циљу унапређивања услова за остваривање наставе и учења. Средства су намењена за опремање гимназија за реализацију програма наставе и учења општег средњег образовања.

Циљ јавног позива је унапређивање услова у којима се остварује настава и учење. Гимназије средства могу користити за опремање кабинета наставних предмета који у својим програмима имају лабораторијске вежбе. Опремањем кабинета обезбеђује се квалитетнија настава која ће допринети како развоју знања тако и развоју вештина и критичког мишљења. Практичне вежбе доприносе принципу очигледности у настави што утиче на квалитет исхода учења.

Финансијска средства могу се искористити за куповину опреме за кабинете за биологију, физику, хемију и изборне програме који су из облати природних наука.

Гимназије пријаву на јавни позив подносе у року од 10 радних дана од дана објављивања јавног позива на интернет страници Министарства, 21. марта 2023. године.

Подносилац пријаве конкурсну документацију предаје на писарници Министарства или шаље поштом у затвореној коверти с назнаком:

Јавни позив за подношење пријава гимназија за доделу финансијских средстава у циљу подизања услова за остваривање наставе  (не отварати)

Министарство просвете, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

Немањина 22-26, 11000 Београд, спрат III, Крило Ц, Канцеларија 13.

ПРЕУЗМИТЕ:

Чланак Јавни позив за подношење пријава гимназија за доделу финансијских средстава у циљу унапређивања услова за остваривање наставе и учења се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa