Loading...
×

Просветне вести

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете

Линк ка вести
Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-3597/2023 од 26. априла 2023. године,  Министарство просвете оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ.

 Радна места која се попуњавају:

  1. Радно место за мултилатералну и билатералну просветну сарадњу, разврстано у звање саветник, у Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције, Одељење за пројекте из претприступних фондова ЕУ (ИПА), међународну сарадњу, донације и приступање ЕУ у образовању- Одсек за придруживање ЕУ и међународне програме, пројекте, споразуме и донације у образовању- 1 извршилац.
  2. Радно место за координацију послова инвестиционог планирања, разврстано у звање самостални саветник, у Сектору за ученички и студентски стандард и инвестиције, Одељење за инвестиције- Одсек за управљање инвестиционим пројектима- 1 извршилац.
  3. Радно место за финансијско- материјалне послове, разврстано у звање саветник, у Сектору за финансије, Одељење за обављање финансијско- материјалних послова – 2 извршиоца.
  4. Радно место просветног саветника, разврстано у звање саветник, у Одељењу за координацију рада школских управа- Школска управа Ниш – 2 извршиоца.

 

Преузмите документа:

Чланак Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете се појављује прво на Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

aleksa
Author: aleksa