Loading...
×

Просветне вести

Нови правилници: средње стручно образовање – допуне и измене

Нови правилници: средње стручно образовање – допуне и измене

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Нови подзаконски акти –  Просветни гласник број 08/2021, 09/2021 и 10/2021

У новим Просветним гласницима број 08/2021, 09/2021 и 10/2021 објављене су измене и допуне за средње стручно образовање у подручју рада:

  • Саобраћај;
  • Хемија, неметали и графичарство;
  • Текстилство и кожарство;
  • Пољопривреда, производња и прерада хране;
  • Шумарство и обрада дрвета.

Погледајте нове прописе:

aleksa
Author: aleksa