Loading...
×

Просветне вести

Нови правилници: Електротехника: допуне плана и програма; гимназије: наставни програм за румунски језик и књижевност; 4. разред ОШ: немачки језик са елементима националне културе; измене плана уџбеника; нови стандарди квалификација

Нови правилници: Електротехника: допуне плана и програма; гимназије: наставни програм за румунски језик и књижевност; 4. разред ОШ: немачки језик са елементима националне културе; измене плана уџбеника; нови стандарди квалификација

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Нови подзаконски акти –  Просветни гласник број 07/2021.

У новом Просветном гласнику број 07/2021 обкављени су нови прописи:

  • Електротехника: допуне плана и програма;
  • гимназије: наставни програм за румунски језик и књижевност;
  • 4. разред ОШ: немачки језик са елементима националне културе;
  • измене плана уџбеника;
  • нови стандарди квалификација.

Погледајте нове прописе:

aleksa
Author: aleksa