Loading...
×

Просветне вести

Нови правилници: допуне програма за гимназије за ученике са посебним способностима; стручни сарадник у предшколској установи

Нови правилници: допуне програма за гимназије за ученике са посебним способностима; стручни сарадник у предшколској установи

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Нови подзаконски акти –  Просветни гласник број 06/2021.

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

ГИМНАЗИЈЕ

aleksa
Author: aleksa