Loading...
×

Просветне вести

Платформа за наставнике грађанског васпитања

Платформа за наставнике грађанског васпитања

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

У склопу ЗУОВ Националниог образовног портала, на адреси zuov.gov.rs/gradjansko постављена је платформа намењена наставницима грађанског васпитања.

Платформа “Грађанско васпитање” је настала на основу сарадње Завода за унапређивање образовања и васпитања са УНИЦЕФом, односно део је Заjедничког регионалног програма „Диjалог за будућност“.

Платформа је превасходно намењена наставицима Грађанског васпитања у средњој школи и то као вид помоћи при реализацији програма за трећи и четврти разред гимназије. Међутим, по свом садржају може бити интересантна и од користи свим наставницима  Грађанског васпитања,  Историје, Социологије, као и изборног програма у гимназији Појединац, групе и друштво.

На Платформи се налазе  видео и текстуални материјали (закони, правилници, стратегије, истраживања, приручници, водичи, стручни текстови…) који се превасходно односе на тематику  права груписаних у неколико категорија, аналогно темама из програма Грађанског васпитања за трећи и четврти разред гимназије. То су: Људска права; Економска права; Еколошка права; Мир и претње миру (Хуманитарно право). Она jе осмишљена тако да буде подршка наставницима у процесу планирања наставе и учења jер штеди време у проналажењу релевантних материjала за рад на садржаjима из ових тема. Платформа је прегледна и претрага ресурса  је једноставна.

Осим тога, на Платформи можете наћи и материјале груписане у категорију Методологија рада који вам могу помоћи у осмишљаваљу  непосредног  рада са ученицима. На пример, ту можете добити кратке али врло прецизне и употребљиве смернице за осмишљавање тзв. плодних питања која подстичу процес учења или опис корака у пројектном учењу.

Неки од материјала дати су изворно на енглеском језику, односно немају превод. Најчешће су то кратки филмови који се могу користити као подстицаји за увођење ученика у тему или кључни појам садржаја. Њихов визуелни ефекат је врло јак, а ниво енглеског језика одговара знању ученика завршних разреда гимназије, те је процењено да је најбоље да до ученика дођу у оригиналном облику.

По садржају Платформа је отворена и може се континуирано допуњавати новим материјалима. Позивамо вас да будете сарадници ЗУОВа и да нам шаљете ваше предлоге материјала за које процењујете да би наставницима били интересантни и корисни, а припадају некој од категорија које постоје на Платформи. Предлоге можете слати саветници за Грађанско васпитање Елеонори Влаховић на eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs

aleksa
Author: aleksa