Loading...
×

Просветне вести

Нови Закони о изменама и допунама: Закона о основама система образовања и васпитања; Закона о основном образовању и васпитању; Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о уџбеницима

Нови Закони о изменама и допунама: Закона о основама система образовања и васпитања; Закона о основном образовању и васпитању; Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о уџбеницима

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/novi-zakoni-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-osnovama-sistema-obrazovanja-i-vaspitanja-zakona-o-osnovnom-obrazovanju-i-vaspitanju-zakona-o-srednjem-obrazovanju-i-vaspitanju-i-zakona-o-udzbenicima/

Народна скупштина Републике Србије на Првој седници Другог редовног заседања у 2023. години, 26. октобра 2023. године донела је следеће законе:

Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања

Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању

Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању

Закон о изменама и допунама Закона о уџбеницима

aleksa
Author: aleksa