Loading...
×

Просветне вести

Нови правилник: Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству

Нови правилник: Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/novi-pravilnik-pravilnik-o-ostvarivanju-obrazovno-vaspitnog-rada-u-inostranstvu/

У Службеном гласнику РС, број 109/2023 објављен је Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству

Правилник погледајте на сајту Правно информационог система републике Србије на веб адреси https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2023/109/1/reg

aleksa
Author: aleksa