Loading...
×

Просветне вести

Нови правилници: Просветни гласник број 07/2022 – Допуне програма за 3. разред ОШ (дигитални свет); Допуне плана и програма у средњем стручном образовању…

Нови правилници: Просветни гласник број 07/2022 – Допуне програма за 3. разред ОШ (дигитални свет); Допуне плана и програма у средњем стручном образовању…

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Нови подзаконски акти –  Просветни гласник број 07/2022


ОСНОВНА ШКОЛА

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

aleksa
Author: aleksa