Loading...
×

Просветне вести

Нови правилници: програм предмета Дигитални свет у 4. разреду ОШ, исправка плана наставе и учења у 1. разреду ОШ, нови стандарди квалификација у средњем стручном образовању

Нови правилници: програм предмета Дигитални свет у 4. разреду ОШ, исправка плана наставе и учења у 1. разреду ОШ, нови стандарди квалификација у средњем стручном образовању

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/novi-pravilnici-program-predmeta-digitalni-svet-u-4-razredu-os-ispravka-plana-nastave-i-ucenja-u-1-razredu-os-novi-standardi-kvalifikacija-u-srednjem-strucnom-obrazovanju/

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 1/2023.

ОСНОВНА ШКОЛА

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

aleksa
Author: aleksa