Loading...
×

Просветне вести

Нови правилници: објављен је нови Просветни гласник

Нови правилници: објављен је нови Просветни гласник

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/novi-pravilnici-objavljen-je-novi-prosvetni-glasnik/

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 15/2023.

Листа прописа:

ОСНОВНА ШКОЛА

СТРУЧНЕ ШКОЛЕ

aleksa
Author: aleksa