Loading...
×

Просветне вести

Нови правилници: измене плана и програма наставе и учења за 1, 5, 6, 7. и 8. разред ОШ; измене правилника о степену и врсти образовања наставника у ОШ и основној музичкој школи; измене правилника о ближим условима за оснивање ПУ – Просветни гласник број 16/2022

Нови правилници: измене плана и програма наставе и учења за 1, 5, 6, 7. и 8. разред ОШ; измене правилника о степену и врсти образовања наставника у ОШ и основној музичкој школи; измене правилника о ближим условима за оснивање ПУ – Просветни гласник број 16/2022

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/novi-pravilnici-izmene-plana-i-programa-nastave-i-ucenja-za-1-5-6-7-i-8-razred-os-izmene-pravilnika-o-stepenu-i-vrsti-obrazovanja-nastavnika-u-os-i-osnovnoj-muzickoj-skoli-izmene-pravilnika/

Објављен је “Службени гласник РС – Просветни гласник” број 16/2022.

ОСНОВНА ШКОЛА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

aleksa
Author: aleksa