Loading...
×

Просветне вести

Наградни конкурс Ментори менторима – примери добрих решења за праксу 2023.

Наградни конкурс Ментори менторима – примери добрих решења за праксу 2023.

Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања – https://zuov.gov.rs/nagradni-konkurs-mentori-mentorima-primeri-dobrih-resenja-za-praksu-2023/

Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању расписује

НАГРАДНИ КОНКУРС
Ментори менторима–примери добрих решења за праксу
2023.

У циљу развијања и промовисања културе ширења знања и вештина потребних за квалитетан менторски рад, Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) расписује конкурс Ментори менторима–примери добрих решења за праксу. Позивају се наставници и стручни сарадници запослени у основним и средњим школама Републике Србије, да пријаве радове који представљају примере добрих решења проблема који могу да се појаве током реализовања приправничкоменторске праксе.

Једну од одлика добрих ментора представља спремност да се знање дели те да се на тај начин инвестира у друге. У том смислу прављење базе примера добрих решења за различите проблеме у приправничко-менторској пракси, један је од начина да се подстакне „дељење знања“ и да се промовише култура сарадничког учења. Излиставање проблема који ће се наћи у бази, њихово распоређивање по областима и навођење примера могућих решења има за циљ да покаже да ментори нису сами у својим настојањима да помогну приправнику, а да проблеми које имају нису само њихови, већ их деле са другим менторима.

Истовремено, формирање базе не треба да послужи као нуђење готових решења, са инструкцијом да се баш тако и баш у понуђеном облику користе, већ да се покрену идеје и правци деловања, уз неопходна прилагођавања свакој појединачној пракси.

Услови конкурса:

  • конкурс је расписан у периоду 05-25.08.2023
  • право учешћа имају сви наставници и стручни сарaдници запослени у основним и средњим школама у Републици Србији
  • један учесник може послати највише три своја рада
  • радови који учествују на конкурсу могу бити адаптирани домаћи задаци полазника Програма обуке за менторе или потпуно нови радови (учесника који јесу или нису похађали обуку)
  • радови треба да су написани у складу са захтевима Пријавног формулара који се налази у оквиру овог конкурса
  • радови морају бити писани ћирилицом, лекторисани и писани у фонту Times New Roman, величине 12, са проредом 1,5
  • пријаве треба послати у електронском облику, путем Пријавног формулара који је саставни део овог конкурса, најкасније до 25.08.2023 у 23:59

Радови који не испуњавају прописане услове неће бити узети у разматрање.

Радове, који одговарају условима конкурса, процењује комисија коју именује директор ЗУОВа. Одабрани примери добрих решења за праксу налазиће се у електронској бази на сајту ЗУОВа, а аутори најбољих примера биће и награђени.

Резултати конкурса и имена награђених аутора биће објављени на сајту ЗУОВа, најкасније до краја календарске године.

 Рок за достављање пријава је 25.08.2023. године (до 23:59).

Саставни део овог конкурса је и Помоћни формулар у коме су наведена јасна и детаљна упутства за попуњавање Пријавног формулара.

Рад се предаје искључиво путем Пријавног формулара (кликните на дугме испод): https://www.formpl.us/form/5987861019623424

aleksa
Author: aleksa