Loading...
×

Просветне вести

Обавештење: пријављивање за обуку за примену нових програма наставе и учења

Обавештење: пријављивање за обуку за примену нових програма наставе и учења

Школе су 29. и 30. јануара од стране школских управа добиле инструкцију за пријављивање за обуке за остваривање нових програма наставе и учења у општем и средњем стручном образовању (свих наставника, стручних сарадника и директора одређених циљних група који нису прошли ову обуку у до сада одржаним циклусима реализације).

Пријављивање за обуку се обавља путем линка https://zavod.edu.rs/sbs-2020/ где је наглашено да пријаву врши искључиво директор школе или лице које је овластио директор школе. На једној пријави директор (или овлашћено лице) врши пријаву свих наставника и стручних сарадника који до сада нису похађали ову обуку.

Уколико се у некој школи наставник или стручни сарадник сам пријави за обуку преко горе датог линка, аутоматски ће блокирати унос података за ту школу (подаци за једну школу могу да се унесу само једанпут, након чега се унос података за ту школу затвара/блокира).

Следеће циљне групе директори треба да пријаве за похађање обука (циљне групе које нису наведене у листи испод нису предвиђене за овај циклус обука):

 • ОСНОВНА ШКОЛА:
 1. СВИ НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ КОЈИ НИСУ ПОХАЂАЛИ ОБУКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВИХ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕМА ИСХОДИМА
 2. СВИ НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ КОЈИ НИСУ ПОХАЂАЛИ ОБУКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВИХ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕМА ИСХОДИМА
 3. СВИ СТРУЧНИ САРАДНИЦИ КОЈИ КОЈИ НИСУ ПОХАЂАЛИ ОБУКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВИХ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕМА ИСХОДИМА
 4. ДИРЕКТОРИ КОЈИ НИСУ ПОХАЂАЛИ ОБУКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВИХ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕМА ИСХОДИМА
 • ГИМНАЗИЈА
 1. СВИ НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТА НАВЕДЕНИХ У ПРИЈАВНОМ ФОРМУЛАРУ КОЈИ НИСУ ПОХАЂАЛИ ОБУКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВИХ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕМА ИСХОДИМА
 2. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ КОЈИ НИСУ ПОХАЂАЛИ ОБУКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВИХ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕМА ИСХОДИМА
 3. ДИРЕКТОРИ КОЈИ НИСУ ПОХАЂАЛИ ОБУКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВИХ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕМА ИСХОДИМА
 • СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
 1. СВИ НАСТАВНИЦИ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА НАВЕДЕНИХ У ПРИЈАВНОМ ФОРМУЛАРУ КОЈИ НИСУ ПОХАЂАЛИ ОБУКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВИХ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕМА ИСХОДИМА
 2. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ У СРЕДЊИМ СТРУЧНИМ ШКОЛАМА КОЈИ НИСУ ПОХАЂАЛИ ОБУКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВИХ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕМА ИСХОДИМА
 3. ДИРЕКТОРИ КОЈИ НИСУ ПОХАЂАЛИ ОБУКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВИХ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕМА ИСХОДИМА
 4. НАСТАВНИЦИ СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА У СРЕДЊИМ СТРУЧНИМ ШКОЛАМА ИЗ ПОДРУЧЈА РАДА:
  – ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
  – ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
  – ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

У СКЛАДУ СА БРОЈЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ НАСТАВНИКА И КАПАЦИТЕТИМА ОВОГОДИШЊЕ ОБУКЕ, ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЋЕ НАПРАВИТИ КОНАЧНУ СЕЛЕКЦИЈУ ПРИЈАВЉЕНИХ ЦИЉНИХ ГРУПА О ЧЕМУ ЋЕТЕ БЛАГОВРЕМЕНО БИТИ ОБАВЕШТЕНИ.

Рок за пријављивање је 20. 02. 2020, када се затвара упитник.

За додатне информације писати на адресе:
desanka.grujanic@zuov.gov.rs
jelena.ilic@zuov.gov.rs

itsadmin
Author: itsadmin

Leave a Reply