Loading...
×

Просветне вести

Допуњена база радова обуке Дигитална учионица

Допуњена база радова обуке Дигитална учионица

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

База домаћих радова обуке “Дигитална учионица” формирана је 2020. године и њу чини више од 1.000 припрема за “дигиталне” часове, тј. часове који се изводе уз подршку ИКТ-а. Ови радови су продукт обуке која је спроведена 2019. године.

2020. године обуку је похађало око 17.000 наставника и Заводу је прослеђено исто толико домаћих задатака. У току је преглед свих радова од стране саветника-координатора ЗУОВ-а, и сви радови који испуњавају услове прописане задатком обуке биће уврштени у базу радова.

До сада је прегледано око 30% домаћих задатака и база је допуњена са 106 нових радова.

Иако ови радови не представљају угледне часове (као што је случај у неким другим конкурсима ЗУОВ-а), већ се ради о продуктима и задацима спроведене обуке, они имају практичну и употребну вредност као предлози и идеје активности које наставници могу да спроведу у својој непосредној пракси.

База радова се налази на сајту пројекта „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала” на адреси https://digitalnaucionica.edu.rs/baza-radova и континуирано ће бити допуњивана новим примерима/продуктима обуке.

Крајем марта и почетком априла 2021. године почиње нови круг обуке “Дигитална учионица” којим ће бити обухваћени наставници, стручни сарадници и директори основних и средњих школа који нису похађали обуку у претходним циклусима.

aleksa
Author: aleksa