Loading...
×

Просветне вести

Нови подзаконски акти: каталози уџбеника за средње школе; стандарди квалификација; допуне основно образовање

Нови подзаконски акти: каталози уџбеника за средње школе; стандарди квалификација; допуне основно образовање

Линк ка вести
Извор: Завод за унапређивање образовања и васпитања

Просветни гласник број 04/2021

КАТАЛОЗИ УЏБЕНИКА

ОСНОВНА ШКОЛА

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

aleksa
Author: aleksa