Loading...
×

Просветне вести

Јавни позив наставницима и стручним сарадницима основних и средњих школа да се пријаве за похађање бесплатних онлајн обука

Јавни позив наставницима и стручним сарадницима основних и средњих школа да се пријаве за похађање бесплатних онлајн обука

Листа наставника и стручних сарадника који ће похађати обуку

На Јавни позив наставницима и стручним сарадницима да се пријаве за похађање бесплатне онлајн обуке “Пројектна настава”, стигло је 2114 пријава.

Комисија састављена од саветника Завода за унапређивање образовања и васпитања је утврдила Листу наставника и стручних сарадника који ће похађати обуку. Критеријум за избор било је време пријаве на конкурс.

Изабрани наставници и стручни сарадници ће на контакте које су навели у пријави добити детаљна упутства и параметре за приступ обуци.

Погледајте Листу наставника и стручних сарадника који ће похађати обуку

Заједничком иницијативом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за унапређивање образовања и васпитања и УНИЦЕФ-а покренут је пројекат под називом „Унапређивање квалитета образовања и васпитања кроз успостављање Наставничког образовног портала“. Планирано је да се пројекат реализује у 2019. и 2020. години, а Завод за унапређивање образовања и васпитања је надлежан за координацију и активно учествовање у свим активностима које су дефинисане пројектном документацијом.

У оквиру пројекта, између осталог, планирано је организовање онлајн обука из области пројектне наставе.

Циљ обуке је упознавање наставника и стручних сарадника са основним концептима пројектне наставе и могућностима примене овог педагошког приступа у свакодневној пракси уз употребу савремених дигиталних алата.

Назив обуке је „Пројектна настава“. Обука траје 16 сати (две недеље) и у потпуности се одвија онлајн. Наставници који успешно заврше обуку добијају уверење о савладаној обуци (16 бодова). Обука је за наставнике бесплатна и планирана је у следећим терминима:

  1. термин: од 10.2. 2020. до 23. 2. 2020. (две групе, укупно 60 учесника);
  2. термин: од 24.2. 2020. до 8. 3. 2020. (две групе, укупно 60 учесника);
  3. термин: од 16.3. 2020. до 30. 3. 2020. (две групе, укупно 60 учесника);
  4. термин: од 6.4. 2020. до 22. 4. 2020. (две групе, укупно 60 учесника);
  5. термин: од 4.5. 2020. до 17. 5. 2020. (две групе, укупно 60 учесника).

Завод за унапређивање образовања и васпитања
Фабрисова 10, 11000 Београд
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

наставницима и стручним сарадницима основних и средњих школа за похађање бесплатне онлајн обуке

Пријављивање наставника и стручних сарадника основних и средњих школа се врши попуњавањем онлајн упитника на адреси https://zavod.edu.rs/projektna-nastava/.

Рок за пријаву за први термин је 05. 2. 2020. године до 24 h.
Рок за пријаву за други термин је 19. 2. 2020. године до 24 h.
Рок за пријаву за трећи термин је 11. 3. 2020. године до 24 h.
Рок за пријаву за четврти термин је 1. 4. 2020. године до 24 h.
Рок за пријаву за пети термин је 29. 4. 2020. године до 24 h.

Завод ће са листе пријављених изабрати 300 наставника и стручних сарадника основних и средњих школа. Критеријум за избор је време пријаве (предност имају наставници и стручни сарадници који се први пријаве). Изузетно, приликом избора водиће се рачуна и о равномерној заступљености наставника и стручних сарадника из различитих школских управа, уколико се примети велико одступање по овом критеријуму.

Листа изабраних наставника и стручних сарадника биће објављена на сајту Завода www.zuov.gov.rs најкасније два дана пре почетка обука за сваки од пет циклуса (Листа може да се објави и раније уколико се попуне сва расположива места за обуку).

Особе за контакт: Маја Тодоровић, maja.todorovic@zuov.gov.rs и Алекса Еремија, aleksa.eremija@zuov.gov.rs.

o.

itsadmin
Author: itsadmin

Leave a Reply